PobierzFlash

Praca i praktyka

Praktyki

 • w dziale finansowo – księgowym
 • w dziale prawnym
 • dla techników oraz inżynierów budownictwa drogowego
 • w dziale logistyki, transportu i zaopatrzenia

Praca

 • w dziale finansowo – księgowym

Formalne zgłoszenie aplikacji:
 
 • Życiorys (cv)
 • List motywacyjny 
 • Zdjęcie 
prosimy przesyłać na adres: 
DROKAN S.A. ul. Głuszyna 135, 61-329 Poznań 
lub e-mail: kadry@drokan.com.pl
 
Prosimy o zamieszczenie klauzuli: 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 ze zm.).
 
Dziękując za Państwa zainteresowanie informujemy, że:
 • zgłoszenia aplikacji można składać na okres wakacyjny lub inny wskazany w liście motywacyjnym (również na cały rok w trybie ciągłym od poniedziałku do piątku lub wybrane dni tygodnia)
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
 
 
Praktyka studencka w dziale finansowo – księgowym 
 
Opis zadań:
 • przygotowanie, ewidencja, archiwizacja dokumentów księgowych
 • udział w czynnościach sprawozdawczości finansowej
 • przygotowywanie zestawień, raportów, analiz
 • merytoryczne przygotowywanie pism
 
Wymagania:
 • silna wola uczenia się i samokształcenia
 • wykazywanie cech osobowościowych: uczciwość, dokładność, punktualność, dobra organizacja środowiska pracy
 • zdolność logicznego myślenia
 • zdolności analityczne
 • znajomość przepisów prawa bilansowego i podatkowego będzie dodatkowym atutem
 • doświadczenie zawodowe mile widziane
 
Oferujemy:
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • praktyki w doświadczonym zespole, w tym pod kierunkiem i nadzorem biegłego rewidenta
 
 
Praktyka studencka w dziale prawnym
 
Opis zadań:
 • przygotowywanie dokumentacji w postępowaniu spornym 
 • sporządzanie pism
 • udziałw postępowaniach spornych i sądowych
 • przygotowywanie zestawień, raportów, analiz
 • archiwizacja dokumentacji z zakresu postępowań windykacyjnych
 
Wymagania:
 • silna wola uczenia się i samokształcenia
 • wykazywanie cech osobowościowych: uczciwość, dokładność, punktualność, dobra organizacja środowiska pracy
 • zdolność logicznego myślenia
 • zdolności analityczne
 • znajomość przepisów prawa cywilnego i handlowego
 • doświadczenie zawodowe mile widziane
Oferujemy:
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • praktyki w doświadczonym zespole
 
 
Praktyka dla techników i inżynierów budownictwa drogowego
 
Opis zadań:
 • udział w nadzorowaniu prac związanych z budową
 • udział w prowadzeniu dokumentacji budowlanej
 • udział w organizowaniu i koordynowaniu prac pracowników i podwykonawców
 • udział w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów bhp
 
Wymagania: 
 • studentka / student uczelni technicznej (technikum, politechnika) o kierunku budownictwo, drogownictwo
 • silna wola uczenia się i samokształcenia
 • wykazywanie cech osobowościowych: uczciwość, dokładność, punktualność, dobra organizacja środowiska pracy
 • zdolność logicznego myślenia
 • zdolności analityczne
 • znajomość przepisów prawa budowlanego, bhp i ppoż
 • biegła obsługa programów komputerowych
 • prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • praktyki w doświadczonym zespole pod kierunkiem i nadzorem osób z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót budowlanych
 
 
Praktyka studencka w dziale logistyki, transportu i zaopatrzenia
 
Opis zadań:
 • przygotowywanie zamówień dostaw towarów i usług
 • ewidencja i archiwizacja dokumentów
 • udziałw czynnościach operacyjnych zaopatrzenia
 • przygotowywanie zestawień, raportów, analiz
 
Wymagania:
 • silna wola uczenia się i samokształcenia
 • wykazywanie cech osobowościowych: uczciwość, dokładność, punktualność, dobra organizacja środowiska pracy
 • zdolność logicznego myślenia
 • zdolności analityczne
 • znajomość przepisów prawa z zakresu transportu i ruchu drogowego 
 • doświadczenie zawodowe mile widziane
Oferujemy:
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • praktyki w doświadczonym zespole
 
 
Księgowa (dział finansowo – księgowy) 
 
Obowiązki:
 • ewidencja dokumentów księgowych
 • udział w sporządzaniu deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT)
 • udział w sporządzaniu sprawozdań dla US, GUS i ZUS
 • przygotowywanie zestawień, raportów, analiz
 
Wymagania: 
 • znajomość przepisów z zakresu prawa bilansowego i podatkowego
 • wykształcenie min. średnie (ekonomiczne)
 • zdolności analityczne
 • doświadczenie zawodowe
 
Istotne znaczenie przywiązujemy do cech osobowości: uczciwości, dokładności, skrupulatności, punktualności, dobrej organizacji środowiska pracy oraz lojalności