PobierzFlash

O firmie

DROKAN S.A. wykonuje rocznie od 1 do 2 milionów metrów kwadratowych stabilizacji gruntów metodą mieszania na miejscu służących jako podbudowy drogowe, wzmocnienie podłoża i nasypów. Wykonujemy prace drogowe o łącznej powierzchni 100.000 metrów kwadratowych nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowami.

Wykonane przez DROKAN S.A. produkty cechuje zgodność z normami i specyfikacjami technicznymi, w następstwie czego wadliwość i usterkowość w okresach gwarancyjnych niemalże nie występuje stanowiąc dowód na oczekiwaną przez inwestora jakość. W zakresie prowadzonych przez DROKAN S.A. robót budowlanych wykorzystywany jest własny potencjał:

 • stałej kadry pracowniczej (inżynierów budownictwa drogowego oraz operatorów ciężkich maszyn budowlanych i drogowych)
 • maszyn i urządzeń zarówno specjalistycznego, jak i ogólnego zastosowania, a także środków transportu.

Dostawcami usług i materiałów budowlanych dla DROKAN S.A. są specjalistyczne i sprawdzone przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i projektowe, z którymi współpraca ma charakter wieloletni. Zdobyte przez DROKAN S.A. doświadczenie oraz jasno sprecyzowana strategia i cele pozwalają umacniać osiągniętą pozycję oraz zaufanie zleceniodawców na rynku budownictwa drogowego.

 • 2000 rok
  zastosowanie technologii stabilizacji gruntu spoiwami hydraulicznymi metodą mieszania na miejscu
 • 2001 rok
  Medal Europejski za „stabilizację gruntu cementem” przyznany przez Business Centre Club
 • 2002 rok
  Medal Europejski za „budowę dróg” przyznany przez Business Centre Club
 • 2003 rok
  wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 9001:2000
 • 2005 rok
  Certyfikat „Najwyższa Jakość w Budownictwie” przyznany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy Rzeczypospolitej Polskiej

 

<------ START ------->

NOTA PRAWNA

1. Zamieszczony odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wildę w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dla DROKAN S.A. (KRS 0000285379) uznaje się za zgodny ze stanem faktycznym i prawnym również po dniu, na który odpis aktualny uzyskano.

2. W przypadku wystąpienia zdarzenia deklaratoryjnego uzasadniającego dokonanie wpisu (zamieszczenia nowych, zmiany lub wykreślenia danych dotychczasowych) w Rejestrze Przedsiębiorców dla DROKAN S.A. (KRS 0000285379), które to zdarzenie ma istotne znaczenie informacyjne w obrocie gospodarczym, DROKAN S.A. może zamieścić dodatkową notę opisującą rodzaj zdarzenia oraz datę, od której dane zawarte w Rejestrze Przedsiębiorców stają się nieaktualne na skutek zaistnienia tego zdarzenia.

3. Nota, o której mowa w pkt. 2 może zostać zamieszczona celem udzielenia informacji pomiędzy dniem wystąpienia zdarzenia, a dniem, w którym dokonano wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców dla DROKAN S.A. (KRS 0000285379) na skutek złożonego wniosku.

<------ KONIEC------->

KRS
MSiG
Nota prawna