PobierzFlash

Oferta

DROKAN S.A. prowadzi działalność gospodarczą w branży budowlanej, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa drogowego.

Podstawowy zakres oferowanych produktów i usług DROKAN S.A. obejmuje kompleksowe:

  • roboty drogowe w zakresie budowy dróg, ulic, chodników, parkingów i placów manewrowych - czytaj więcej
  • stabilizację gruntu spoiwami hydraulicznymi (cement, wapno, solitex) - czytaj więcej
  • wykonanie robót ziemnych (makroniwelacja terenu, wykopy, nasypy) - czytaj więcej
  • wykonanie podbudów nawierzchni autostrad i lotnisk,
  • wykonanie podbudów pod posadzki przemysłowe hal (produkcyjnych, magazynowych, przeładunkowych).